ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หนังสือใหม่แนะนำ "คู่มือศึกษาสัตว์ที่พบในป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช"

คู่มือศึกษาสัตว์ที่พบในป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (A field guide to the animals of Nakhon Si Thammarat mangroves) เป็นคู่มือสำหรับใช้งานภาคสนามเพื่อศึกษาชนิดของสัตว์ที่พบในป่าชายเลน ด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน (Up-to-date) ของสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในป่าชายเลนจำนวน 57 ชนิดพร้อมภาพประกอบและข้อมูลรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิด

คู่มือนี้เป็นขนาดพกพา พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม จำนวน 247 หน้า ในราคาเล่มละ 200 บาท จัดจำหน่ายโดยอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075672603

TOP