ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมส่งเสริมการผลิตปาล์มและไม้ผลภาคใต้

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมส่งเสริมการผลิตปาล์มและไม้ผลภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรม (University/Industry Engagement Week)

ผู้สนใจเข้าร่วม ติดต่อ คุณสุจินดา ย่องจีน panipook2@gmail.com; sujinda.yo@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : ird.wu.ac.th

TOP