ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY ครั้งที่ 1 (มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน GE DAY ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารไทยบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงผลงานนักศึกษาในกลุ่มวิชา SOC, HUM, SRE, ENG-GE และ THA-GE โดยมีทั้งผลงานศิลปะ นิทรรศการให้ความรู้ การแสดงละคร ผลงานภาพยนตร์สั้น และอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการกับรายวิชาเรียนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/ViewNews/461

TOP