ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 (Vol. 11 No. 11 November 2014 Magnetohydrodynamics and Nonlinear Equations) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 9 เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ จาก ประเทศจีน, อียิปต์, บอตสวานา, ปากีสถาน 2 เรื่อง, อินเดีย 2 เรื่อง และ อิหร่าน 2 เรื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th
TOP