ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

โครงการวิจัยการค้นหาและการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาพน้ำท่วมในปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก สวก มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีทักษะด้านการใช้เครื่องหมายโมเลกุล หรือ อย่างน้อยมีสามารถในการใช้เครื่อง PCR และ run gel รวมทั้งสามารถสรุปและเขียนผลการวิจัยได้ ผู้ที่สนใจติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เบอร์โทรติดต่อ 081-9583981 หรือ E-mail: potjamas@hotmail.com ระหว่างวันที่ 21 ตค 2557-15 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

TOP