ข่าวการศึกษา

ได้แล้วตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์R2M (Research to Market) ปี 2014

IMG_9594 IMG_9580 IMG_9586

ผลการประกวดกิจกรรม R2M (Research to Market) ประจำปี 2557 งานวิจัย นาโนอีมัลชันซันสกรีนสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย จากงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 11 โครงการ โดยในปีนี้ไม่มีงานวิจัยใดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สมาชิกที่ร่วมงานวิจัย นาโนอีมัลชันซันสกรีนสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวสกาวเดือน ชูภิญโญ นางสาวสุนิสา นาคนวล และนางสาวมนธนัช วงศ์ธนวิจิตร ส่วนงานวิจัย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ประกอบ ด้วย นางสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว และนายอรรถวิทย์ ลีนะธรรม และงานวิจัย เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ ประกอบด้วย นายภิษช์วิวัฒน์ แก้วมณี นายกันตศักดิ์ นาควิเชียร วชิระพันธ์นันตศิลป์ และชาญณรงค์ หนูคง ทั้งสองงานวิจัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่วมกัน ซึ่งทั้ง 3 ทีมนี้ จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม R2M (Research to Market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีศักยภาพมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://wusp.wu.ac.th/?p=2164

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2164

TOP