เชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๗ "ลิกอร์ ลังกา"เปิดนิทรรศการ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายพิเศษ โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล