ข่าวทั่วไป

เชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๗ "ลิกอร์ ลังกา"เปิดนิทรรศการ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายพิเศษ โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WPC กลุ่ม สห+ภาพ FOTOUNITED เชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๗ "ลิกอร์ ลังกา"เปิดนิทรรศการวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมบรรยายพิเศษ โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ทั้งนี้ นิทรรศการจะจัดแสดงจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP