ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมราย "บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน"

ขอเชิญชมรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน" โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร เป็นผู้ร่วมสนทนาในรายการ ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14.05 - 14.50 น.

TOP