ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 4 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โอกาสและความท้าทาย" ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกลุ่ม แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและบัณฑิต

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmp.ubu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cmp.ubu.ac.th/

TOP