ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พึ่งของชุมชน อนาคตเยาวชน"