ข่าวเด่น

ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พึ่งของชุมชน อนาคตเยาวชน"

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พึ่งของชุมชน อนาคตเยาวชน" โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤิทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ร่วมสนทนาในรายการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=Av6kqupJzjw&feature=youtu.be

TOP