ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการ JSTP