ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย / ผู้สนใจศึกษาต่อ

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเป็นผู้ช่วยวิจัย หรือ สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเป็นผู้ช่วยวิจัย หรือ สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านแบคทีเรีย ในกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติคในการลดระดับโคเลสเตอรอล
2.ผู้สมัครควรมีเทคนิคพื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยา เป็นอย่างดี
3. สนใจติดต่อโดยตรง ที่ อาจารย์มณฑล เลืศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์แลฟะสาธารณสุขศ่าสตร์ โทร. 0835013388

TOP