ข่าวเด่น

มวล.ร่วมภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 7 "ลิกอร์ ลังกา" เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ร่วมโชว์ผลงานกว่า 100 ผลงาน พร้อมเชิญวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรชื่อดังซึ่งเดินทางไปในประเทศต่างๆทั่วโลก ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WPC กลุ่ม สห+ภาพ FOTOUNITED จัดนิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 7 "ลิกอร์ ลังกา" เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักคิด นักเขียน นักเดินทางและพิธีกรชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดแง่คิด ประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลก มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมประมาณ 100 คน


นิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพ และนำภาพถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร รณรงค์ในด้านต่างๆตลอดจนช่วยสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักการถ่ายภาพ ซึ่ง 6 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อชุด "ลิกอร์ ลังกา" ถ่ายทอดภาพถ่ายสายสัมพันธ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างนครศรีธรรมราชและประเทศศรีลังกา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจำนวน 47 คน ผู้นิยมการถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น 34 คน และมีผลงานจากศิลปินรับเชิญ 5 คน คือคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา คุณชำนิ ทิพย์มณี นพ.รังสิต ทองสมัคร์ นพ.พนม อาชาฤทธิ์ และคุณเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการภายถ่ายแสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 7 "ลิกอร์ ลังกา" ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP