ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเลียบ


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเลียบ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมปัจจัยดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุผู้เข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดพระเลียบ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน อาจารย์ ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางจินตนา ศิริวัฒนโชค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐิน

ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ประสานรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 126,985 บาท รวมทั้งปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนและต่างอำเภอมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ทำให้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 241,900 บาท ร่วมสมทบทุนถวายวัดพระเลียบเพื่อสร้างศาลาการเปรียญต่อไป ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันในครั้งนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านตลอดถึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

โอกาสเดียวกันนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ และอาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ในโครงการ “ตรวจสุขภาพด้วยใจ สานสายใยสู่ชุมชน” เพื่อตรวจสมรรถภาพกาย ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และตรวจวัดปริมาณไขมันในร่างกาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายพุ่มกฐินอีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP