2 นศ. หลักสูตรนิเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ Jenesys 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น