ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ รับหนังสือร้องเรียน จากตัวแทนพี่น้องชาวนครฯ และ 14 จังหวัดภาคใต้ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก ตัวแทนพี่น้องชาวนครฯ และ 14 จังหวัดภาคใต้ กรณีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ได้กล่าวกับผู้ยื่นหนังสือและกลุ่มประชาชนประมาณ 300 คน ว่า “ เราคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมหมื่นมีเจตนารมณ์เดียวกัน กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ต้องการให้มีศูนย์การแพทย์เกิดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งนี้ ” เพื่อเป็นที่ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเป็นสถานที่ ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งปฏิบัติการของนักศึกษาแพทยศาสตร์ พยาบาล เภสัช และกลุ่มสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

TOP