ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ รับหนังสือร้องเรียน จากตัวแทนพี่น้องชาวนครฯ และ 14 จังหวัดภาคใต้