ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่หน่วยและองค์กรต่าง ๆ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี เข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่หน่วยและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

1) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้รับเกียรติจาก ผอ. นภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการ ททท. นครศรีธรรมราช คุณสรวิศ จันทร์แท่น นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และสมาชิกสมาคมฯ ประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ http://www.nakhonsiawesome.com โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ซึ่งทาง ททท. นครศรีธรรมราช ประสงค์จะติดตั้งระบบกล้องและสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติเพิ่มเติมที่คีรีวงและปากพนังเพื่อนำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวพร้อมข้อมูลสภาพอากาศแบบ realtime ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

2)วันที่ 5-7 เดือนพฤศจิกายน 2557 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมไร่ข้าวโพด จังหวัดตาก และติดตั้งระบบ Smart Farming พร้อมกับจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลไร่ข้าวโพด โดยมีการนำเทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศ อุณหภูมิดินและความชื้นในดินแบบอัตโนมัติ near realtime online มาใช้ในระบบการจัดการไร่ข้าวโพด ซึ่งจากการลงพื้นที่และพบผู้ประกอบการไร่ข้าวโพด ทางผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์มาใช้และให้ความสนใจในการติดตั้งระบบเซนเซอร์มาใช้ในการบริหารจัดการไร่ข้าวโพด เช่นเรื่องความชื้นในดิน ทำให้ไม่ต้องรดน้ำเมื่อในดินมีระดับความชื้นในดินสูง เป็นการประหยัดต้นทุนทั้งทางด้านแรงงาน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า

3) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้รับเกียรติจาก โครงการ GLOBE สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “GLOBE Implementation to support STEM education” ในงาน The 2nd International Science, Mathematics, and Technology Education Conference (ISMTEC2014) ให้กับ ครู นักเรียนจากนานาชาติเช่นประเทศอินเดีย ไต้หวันและสหรัฐอเมริกา ในการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ ได้ทำกิจกรรมประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์จากมือถือ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน

4) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “Canon Professional Workshop” โดยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากช่างภาพมืออาชีพจากคุณคเชนทร์ วงศ์แหลมทอง และคุณดวงพร ใบพลูทอง พร้อมกับฝึกถ่ายภาพกับนางแบบสาวสวย


TOP