ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราชรองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เทปบันทึกถวายพระพรจะออกอากาศในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-09.00 น. ทาง สทท.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP