นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการมอบเงิน 30,000 บาท จากการจัดงาน Back to School Party ให้โรงเรียนวัดโคกเหล็ก