ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง รุ่น 3 วันที่ 15-16 ธ.ค.58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง รุ่น 3 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ในการสร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ การอ้างอิงข้อมูล การสร้างแผนภูมิ การคำนวณโดยใช้สูตรสำเร็จจากแทรกฟังก์ชัน การคำนวณงบกำไรขาดทุน คำนวณเงินเดือนกับค่าโอที การแปลงค่าสกุลเงินต่างๆการลดราคาสินค้า การซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเครดิต การคำนวณโบนัส ค่าคอมมิชชั่น การสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ การฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่งค้นหาเป้าหมาย การสร้างรายงานแบบต่างๆ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การทำงานร่วมกันในไฟล์งานเดียวกัน การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตรการสร้างและใช้งานแมโคร และการป้องกันเอกสาร เป็นต้น ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,000 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,500 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-excel-advance3.php

TOP