ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รวมใจ น้อมเกล้าฯ เทิดไท้ 5 ธันวา มหาราช"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 08.40-15.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง อาคารบริหาร และ ณ ชุมชนวัดสโมสร

กำหนดการจัดกิจกรรม “รวมใจ น้อมเกล้าฯ เทิดไท้ 5 ธันวา มหาราช”
วันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ บริเวณโถงกลาง  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

เวลา 08.40 น.   - ทุกคนพร้อมกัน ณ โถงกลาง อาคารบริหาร
- ลงทะเบียนผู้ถวายพุ่ม/ผู้ถือพุ่ม (ปิดรับลงทะเบียน 09.10 น.)
- ชมวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- ชมเทปบันทึกภาพถวายพระพร 5 ธันวาคม มหาราช
เวลา 09.29 น.  - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
- ผู้แทนทุกหน่วยงาน ถวายพุ่มทอง – พุ่มเงิน (ตามลำดับการลงทะเบียน)
- ผู้แทนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ถวายพุ่มทอง – พุ่มเงิน
- ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายพุ่มทอง – พุ่มเงิน
- ทุกคนยืนตรง
ประธานในพิธีถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ
(พุ่มทอง- พุ่มเงิน) ถวายคำนับ  
- ประธานอ่านบทถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา
- ทุกคนร่วมลงนามถวายพระพร/เสร็จพิธี
- มีบริการเครื่องดื่มอาหารว่าง
เวลา 10.40 น.   - เดินทางไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนวัดสโมสร
(มีรถบริการรับ-ส่ง บริเวณลานจอดรถ ฝั่งส่วนการเจ้าหน้าที่)
- กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ชุมชนวัดสโมสร
เวลา 10.00 น.  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เวลา 11.00 น.  - กิจกรรมปลูกต้นไม้
เวลา 12.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 13.00 น. - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เวลา 15.00 น.   - เสร็จกิจกรรม   

  
*********************************************************************
การแต่งกาย :    - เสื้อสีเหลือง
- กรณีเสื้อยืดกำหนดเป็นสีเหลืองมีคอปก
- นักศึกษา ชุดพิธีการ


TOP