ข่าวทั่วไป

ขอเชิญฟังรายการ "รอบเวียงเชียงใหม่"

ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "รอบเวียงเชียงใหม่" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30-18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 93.25 MHz โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

TOP