ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19


ส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และในระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 คน

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกิจกรรมบนเวทีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ " มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส" โดยมีพี่ๆ นักศึกษา และศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ร่วมให้คำแนะนำและสร้างความสนุกสนานให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมภายในบูธ รวมทั้งได้รับของที่ระลึก เอกสารและรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละสำนักวิชาที่เปิดรับนักศึกษาอีกด้วย

อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักเขตพื่นที่การศึกษาเขต 34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำและให้่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ร่วมสัมภาษณ์และออกอากาศสดในรายการ "รอบเวียงเชียงใหม่" เวลา 17.00 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ในวันที่่ 13 พฤศจิกายน อีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP