ม.วลัยลักษณ์ ยืนยันพร้อมเดินหน้าก่อสร้างศูนย์การแพทย์