ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการรับใช้ชุมชน สังคม"

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการรับใช้ชุมชน สังคม" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีผ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมสนทนาในรายการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.05 - 14.50 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.

TOP