ข่าวเด่น

ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิชาการแข็ง อนาคตดี ได้งานทำสูง"

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิชาการแข็ง อนาคตดี ได้งานทำสูง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ เรืองชุม และนายจักกฤษณ์ แก้ววงงาม นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนทนาในรายการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=QGMDspLANrU&feature=youtu.be

TOP