ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิชาการแข็ง อนาคตดี ได้งานทำสูง"