รับสมัครนักศึกษารับทุนเรียน ป.โท (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) จำนวน 2 ทุน