ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาเมืองคอน จัดประชุมวิชาการวิทย์ฯกีฬา