ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาเมืองคอน จัดประชุมวิชาการวิทย์ฯกีฬา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์กีฬา ดึงวิทยากรจากศิริราชและการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ เสริมศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัด ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์กีฬาครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กีฬาแก่ผู้ฝึกสอนกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนานักกีฬาในจังหวัดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีความสามารถสูงต่อไป โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ กล่าวว่า ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬามีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมากมาย เพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬา การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากกีฬาได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้เชิญศาสตราจารย์คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันน์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คุณพรชลิต จุรารักษ์พงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และอาจารย์สาลินี ไชยกูล อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้คาดว่าผู้ฝึกสอนกีฬาจะนำความรู้ไปฝึกฝนให้กับนักกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประมวลภาพ


ข่าว-ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP