ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 32/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายปิยชาติ สึงตี

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP