ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา ออกอากาศ ทาง สทท.11 ทั่วประเทศตามที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ในการนี้ เทปบันทึกถวายพระพรจะออกอากาศในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30-12.00 น. ทาง สทท.11 ทั่วประเทศ

TOP