ขอเชิญชมเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา ออกอากาศ ทาง สทท.11 ทั่วประเทศ