ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของนครศรีธรรมราชในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ เน้นหนักกรณีศึกษาชีวิตขุนพันธรักษ์ราชเดช"หน่วยวิจัยโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมโบราณในเอเซีย ครั้งที่ 5 เรื่อง "ความสำคัญของนครศรีธรรมราชในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ เน้นหนักกรณีศึกษาชีวิตขุนพันธรักษ์ราชเดช" โดย Professor Craig Reynolds, PhD. (Cornell) School of Culture,History, and Language, Australian National University วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 124 (ห้องเรียนวัฒนธรรม) อาคารวิชาการ 1

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อีเมล์ wn35@cornell.edu

TOP