ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  2557 ด้วยความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รวมใจ น้อมเกล้า เทิดไท้ 5 ธันวา มหาราช” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประมาณ 200 คน ณ บริเวณโถงกลาง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  เริ่มด้วยการชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ซึ่งพระองค์ทรงฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์     ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ทั้งหมู่ประชาชนชาวไทยและประชาชนทั่วโลก  จากนั้นผู้แทนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนนักศึกษา และผู้นำชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง - พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                       

จากนั้น ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดพานธูปเทียนแพ  และถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง – พุ่มเงิน  พร้อมอ่านบทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้มาร่วมพิธีร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อนึ่ง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ  ซึ่งในปีนี้นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆอาทิ กิจกรรมต้นไม้บอกรักพ่อ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการมอบหนังสือและธงอาเซียนให้กับโรงเรียนวัดสโมสรอีกด้วย

ทั้งนี้  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทุกวัน เวลาราชการ  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้

ประมวลภาพ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพ กิจกรรมต้นไม้บอกรักพ่อ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการมอบหนังสือและธงอาเซียนให้กับโรงเรียนวัดสโมสร


TOP