ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ติดตามการเติบโตของปะการังน้ำตื้นที่ได้รับการฟื้นฟูที่เกาะสมุย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ นายพีรวิชญ์ เควด และ Fahmida Wazed Tina โดยได้งบประมาณสนับสนุนจาก วช. ให้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฟื้นฟูแนวปะการังน้ำตื้นให้กับชุมชนรอบเกาะสมุยจำนวน 4 จุด คือ ชุมชนแม่น้ำ หัวถนน ละไม และ หน้าทอน พร้อมนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วย

ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการพบปะชุมชน ประชุมร่วมกับชุมชนและติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ พร้อมร่วมกันปลูกปะการังที่เกาะสมุยในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2557 พบว่า กอปะการังที่ได้รับอนุบาลบนแผงปะการังมีอัตราการเจริญเติบโตดีมาก อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 cm ต่อเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของปะการังและตำแหน่งของชุมชน ผลการดำเนินงานและติดตามการเจริญเติบโตของปะการังได้รับความสนใจจากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

TOP