ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ติดตามการเติบโตของปะการังน้ำตื้นที่ได้รับการฟื้นฟูที่เกาะสมุย