ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รัีกษการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ในช่วงค่ำ ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงินพุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธี โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จบแล้วเปล่งเสียงทรงพระเจริญ พร้อมกันดังกึกก้อง จากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ โดยหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมือง พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสเดียวกันนี้ ในช่วงเช้าต่อจากพิธีตักบาตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

ประมวลภาพ


TOP