ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 26/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) สังกัดสำนักวิชาการจัดการจำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP