ข่าวทั่วไป

งดใช้สระว่ายน้ำ ชั่วคราว

ตามที่ เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานระบบการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และ การกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพจึงของดใช้สระว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2557 โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

TOP