ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓๐ คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP