ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ่น 1 วันที่ 26-27 ม.ค.58 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ่น 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

Google Apps เป็นบริการของ Google ที่มีผู้นิยมใช้กันมาก มีคุณสมบัติในการเชื่อมโยง
ข้อมูล ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เข้าใช้งานได้ "ง่าย เร็ว และ ฟรี" แม้ผู้ใช้จะไม่มีพื้นฐานด้านไอทีมาก่อน

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน จะช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นำบริการต่างๆ จากเว็บไซต์ Google ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย งานเอกสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอข้อมูล การทำระบบเอกสารใช้งานร่วมกันได้ แม้อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดถึงการประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอนของครูในยุคการศึกษาออนไลน์ ให้มีสื่อการสอนที่หลากหลายทันสมัย เพิ่มช่องทางในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน และประยุกต์ใช้งานบนโปรแกรมมือถือ เช่น iPhone รวมถึง iPad ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,000 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,500 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-google-apps1.php

TOP