เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการและเทศกาลสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2557