ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการและเทศกาลสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2557สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการและเทศกาลประจำปี พ.ศ.2557 (School of Architecture and Design : Academic+Festival 2014) ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงนักเรียนและบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. การบรรยายพิเศษโดย 3 วิทยากร
2.1คุณยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์และคุณจิระศักดิ์ ผุยมลตรี สถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.2 วิทยากรจาก Dots Design วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 15.15-17.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.3 คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ นักออกแบบเซรามิกและผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา เถ้าฮงไถ่ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-15.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านสถาปัตยกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการ
3.1 การประกวดแข่งขันทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นดินสอ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-10.30 น. เงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ ห้องวิดิทัศน์ 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 6
3.2 การประกวดแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.45-12.15 น. เงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ ห้องวิดิทัศน์ 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 6

4. กิจกรรมถนนศิลปะและงานดนตรี (Arch Fest : Street Art and Music) กิจกรรมขายของที่ระลึกจากฝีมือนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กิจกรรมการแสดงบนเวทีและดนตรีโดยวง WMC. วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30-22.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075 672511-12 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ http://arch.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/

TOP