ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการจริงเหรอ อ๋อเหรอ ตอน "งานวิจัย..ช่วยไทยได้" ทางช่อง TNN 24ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ "จริงเหรอ อ๋อเหรอ" ตอน "งานวิจัย..ช่วยไทยได้" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ที่มี ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย เนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานวิจัยเกาะลันตาที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่พาผู้ชมทุกท่านไปชมเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในเกาะลันตากับประสบการณ์อันสุดแสนประทับใจ โดยออกอากาศ 2 ตอน ในวันที่ 21 และ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 22.30 น. ทางช่อง TNN 24

อนึ่ง ผลงานวิจัยนี้เป็น 1 ใน 26 ผลงานวิจัยที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คัดเลือกเพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนผ่านทางรายการ "จริงเหรอ อ๋อเหรอ" ทางช่อง TNN 24 เพื่อนำเสนอสาระดี ๆ จากผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

TOP