เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA – Walailak University Open Golf 2015