วช. จับมือ สกว. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ผลักดันจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก