สำนักวิชาการจัดการจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based learning Project) ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี