ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลี้ยงขอบคุณและมอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องไลบรารี่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความขอบคุณและอวยพรปีใหม่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม มหาวิทยาลัยได้จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนและทุ่มเททำงานเพื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีเสมอมา

 

ประมวลภาพ


ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


TOP