ข่าวเด่น

นักศึกษานิเทศฯ มวล. คว้ารางวัล ประกวดโฆษณาเพื่อสังคมนายธเนศ คำคง และนายจักรกฤษณ์ ทนวิรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ปรึกษา ภายใต้ชื่อทีมมาตราไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา มีกำหนดเดินทางไปทัศนศึกษา ชมศิลปะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมเษายน 2558 สำหรับภาพบรรยากาศการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ทรูวิชั่นส์จะผลิตสกู๊ปไฮไลท์สรุปผลการประกวดฯ ออกอากาศผ่านช่องรายการต่างๆ จำนวน 24 ช่องรายการ ติดตามได้ต่อไปทางทรูวิชั่นส์

TOP