นักศึกษานิเทศฯ มวล. คว้ารางวัล ประกวดโฆษณาเพื่อสังคม