สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เตรียมต้อนรับนักศึกษาจาก Otago University ประเทศนิวซีแลนด์