ข่าวทั่วไป

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2558

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2558 ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 23- 26 มีนาคม 2558 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://agri.wu.ac.th/agricamp

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.agri.wu.ac.th/agricamp

TOP