ข่าวทั่วไป

วันเด็กแห่งชาติ มีคุณธรรม มีวินัย มีน้ำใจ ใส่ใจความปลอดภัย เรียนรู้ “เมืองจราจรจำลอง แห่งเดียวของภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา และในจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ มีคุณธรรม มีวินัย มีน้ำใจ ใส่ใจความปลอดภัย เรียนรู้ “เมืองจราจรจำลอง แห่งเดียวของภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมภายในงาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “ต้นรักพ่อ” ดนตรี WU BAND โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดง การประกวด การแข่งขัน - ทักษะ เกม การละเล่น นิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และธนาคารต่าง ๆ กว่า ๓๐ รายการ นั่งรถชมเมืองมหาวิทยาลัย : ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเมืองจราจรจำลอง ดินแดนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดสร้างสุข เปิดโลกฟาร์มมหาวิทยาลัย รู้รักสุขภาพกับสถานกีฬาและสุขภาพ บอกเล่าศิลปะและวัฒนธรรม…โบราณสถานตุมปัง ฯลฯ อนึ่ง ขอเชิญชวนหน่วยงาน โรงเรียน ร่วมส่งการแสดงของเด็กและเยาวชน ณ เวทีกลาง แจ้งความประสงค์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสมเกียรติ พัวบัณฑิตกุล อดีตนายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๙๗ ๘๖๕๑

แผ่นปลิว / แผนผังกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

TOP