ม. วลัยลักษณ์ นำเสนอเรื่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557