ข่าวทั่วไป

มวล. ร่วมกับทหาร ทภ.4 ขุดลอกคูระบายน้ำในม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) โดยส่วนอาคารสถานที่ ร่วมกับ ทหารจากกองทัพภาคที่ 4(ทภ.4) พร้อมกำลังพลกว่า 100 นาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ขุดลอกวัชพืชและทำความสะอาดคูระบายน้ำ รอบพื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมน้ำใจ ให้น้ำใส สวนสวย” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแสดงออกถึงความรักสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย
สำหรับพื้นที่เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชั้นใน ล้อมรอบด้วยถนนสี่เลน โดยมีคูระบายน้ำริมถนนรอบพื้นที่เขตการศึกษา การลอกคูระบายน้ำจะทำให้ในฤดูแล้งจะมีน้ำไปหล่อเลี้ยงในคูระบายน้ำต่างๆ ส่งผลให้สวนและพืชพรรณไม้สองฝั่งของคูระบายน้ำสามารถเจริญเติบโตให้ความร่มรื่นและสวยงามตลอดปี

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนอาคารและสถานที่


TOP